ESSF julbrev

Fredag före jul är det idag och dystra besked fick vi från myndigheterna om ännu fler inskränkningar och restriktioner i vårt umgänge och vår rörelsefrihet. Dystra därför att de beskriver en hotande verklighet. Nåja, det…

Tips om Digitala möjligheter

Det finns en hel del digitala lösningar för släktforskning. Web-baserade kurser, föredrag m m som vi kan ägna oss när vi inte kan träffas. Föreningen DIS har digitala träffar för medlemmar på kvällstid under hösten….

Fakta om Norra Södermanlands järnväg

NrSlJ Norra Södermanlands järnväg Järnvägen bestod av den 94,3 km. långa huvudlinjen Mälarbadens hamn – Eskilstuna – Södertälje södra med bibanor Eskilstuna södra – Eskilstuna norra, 2 km., Åkers styckebruk – Strängnäs 14,9 km och…

Efterlysning

I Husby Rekarne  Husförhörslängd 1856-1860 sid 61 finns min morfarsfarfarsfar son Olof Ersson torpare vid Vadbro i Husby Rekarne..Han dör 1859-04-05 Orsak Olyckshändelse. Kör ihjäl sig på Wvilsta gärde.Så nu frågar jag finns det skrivet…

Efterlysning

Hej. Jag har försökt att hitta två stycken gravar och nu är ni mitt sista hopp.Jag söker två gravar som har funnits på Husby-Rekarne kyrkogård men som är bortplockade.De två jag söker är Aqvilina Sofia…

Efterlysning

HejJag undrar om någon känner till något om gården Eldsund eller var jag kan hitta någon information.Mitt intresse grundar sig en ana, Olaus Mikaelis Eldsundius som 1628 kom som präst till Björkvik (D) efter tidigare…