Om du vill bli medlem kan du fylla i en medlemsansökan. Du kan även ta kontakt med vår sekreterare eller någon annan i styrelsen, antingen via e-post eller per telefon.

Aktuella avgifter för medlemskap är f n: Fullbetalande 250 kronor Familjemedlem 150 kronor Ungdom (upp till 23 år) 50 kronor Medlemsavgifter, som betalas mellan den 1/10 och 31/12, ger fullt medlemskap även under året därpå.

Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens bankgiro 805-3431.
(Du får inget inbetalningskort hemsänt. Efterkommande år finns detta på sista sidan av vår medlemstidning Anbudet)

Som medlem i Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening får du mycket goda möjlighet att fylla din tid med trevliga aktiviteter som underlättar forskningen och som ger många goda kontakter med andra medlemmar i föreningen.