Catharina Brokenia och Zacharias Brockenius

Efterlysning

Catharina Brokenia är en ana i min hustrus släkt. Hon föddes 1640, enligt Smedskivan 10 – 1647, enligt dödboken, Arboga landsfs. I dödboken, Arboga landsfs, anges hon vara född i Strängnäs och fadern anges vara en Zacharias Brokenius. Catharina gifte sig senast 1666 med (blivande) mästersmeden Johan Hindersson vid Jäders bruk, Arboga landsfs. Hon avlider i februari 1690.

Min främsta fråga till er är: Var Catharina dotter till boktryckaren Zacharias Brockenius i Strängnäs, eller någon annan i Strängnäs med samma namn? Och, i så fall, föds förstås ett antal följdfrågor: Zacharias Brokenius födelse-/dödsår? Verksam var? Föräldrar? Var Brockeniusfamiljen ursprungligen en prästsläkt? Finns en släktutredning gjord (som jag eventuellt kan få ta del av?)?

Med tacksamhet på förhand
Åke Edman

Lämna ett svar