Identifiering av pojkar på skolkort

Efterlysning

Fick för en tid sedan ännu ett skolkort från Koppartorps skola Eklången. På fotot syns folkskolläraren John Ericsson som tjänstgjorde där under åren vt 1919 till ht 1953.

Skolkort från Koppartorps skola i Eklången

Av pojkarna på bilden känner jag bara igen min morbror Erik Gustavsson f. 1913 som står till hö om ”magistern” övriga är alla okända, men… kanske finns det någon bland ESSF:s medlemmar med rötter i Eklången som kan identifiera någon mer. Kortet bör vara taget 1923-1924 , men varför bara pojkar? Rör det sig om något idrottslag?

Jag har ett annat foto med alla skolans elever från ungefär samma tid så det skulle vara roligt att veta varför det endast är pojkar på det här.

Margareta Bergqvist

Lämna ett svar