Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen

Därför:
Anordnar föreningen egna kurser och medverkar också vid av studieförbunden anordnade kurser.
Arrangerar vi träffar för medlemmar och allmänhet med intressanta föredragshållare.
Ger vi ut tidningen Anbudet fyra gånger per år till medlemmar och till andra föreningar över hela Sverige
Har vi egna ”föreningslokaler” både i Eskilstuna och i Strängnäs med de hjälpmedel som våra medlemmar behöver för sin släktforskning
Ordnar vi resor till intressanta arkiv och platser
Bygger vi upp ett dataregister som på sikt ska innehålla de flesta uppgifter i kyrkböckerna inom föreningens område Lär mer här »
Vill vi engagera fler ungdomar att söka sina rötter och att skaffa sig information om sin egen bakgrund
Följer vi teknikutvecklingen för att underlätta för medlemmarna att använda all den nya teknik som är ”på gång”
Försöker vi se till att bevara alla gamla kunskaper och metoder som är grunden för all släktforskning