Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Bli medlem


Om du vill bli medlem kan du fylla i en medlemsansökan.
Du kan även ta kontakt med vår sekreterare eller någon annan i styrelsen, antingen via e-post eller per telefon.
Aktuella avgifter för medlemskap är f n:
Fullbetalande
250
kronor
Familjemedlem
150
kronor
Ungdom (upp till 23 år)
50
kronor
Medlemsavgifter, som betalas mellan den 1/10 och 31/12, ger fullt medlemskap även under året därpå.
Medlemsavgiften kan betalas in på föreningens bankgiro 805-3431.
(Du får inget inbetalningskort hemsänt. Efterkommande år finns detta på sista sidan av vår medlemstidning Anbudet)
Som medlem i Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening får du mycket goda möjlighet att fylla din tid med trevliga aktiviteter som underlättar forskningen och som ger många goda kontakter med andra medlemmar i föreningen.