Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening


Styrelsen
Ordförande:
Telefon
Mobil
016 - 12 35 91
072 - 245 41 50
Sekreterare:
Telefon
070 - 665 29 39
Kassör:
Mobil
070 - 954 11 73
Ledamot:
Telefon
Mobil
016 - 35 71 48
070 - 356 08 03
Ledamot:
Telefon
Mobil
0152 - 201 78
070 - 239 92 61
Ledamot:
Telefon
Mobil
0152 - 183 45
070 - 546 41 26
Ledamot:
Telefon
Mobil
016 - 51 20 97
070 - 144 25 22
Ledamot:
Vakant
 
 
Ledamot:
Vakant
 
 

Revisorer
Sammankallande:
Telefon
Mobil
016 - 940 03
070 - 252 81 50
Ordinarie:
Telefon
Mobil
016 - 14 59 18
070 - 326 22 16
Suppleant:
Telefon
016 - 14 68 17
Suppleant:
Telefon
016 - 12 26 06

Valberedning
Sammankallande:
Mobil
070 - 089 32 05
Ordinarie:
Mobil
070 - 769 54 44
Suppleant:
Vakant
 
 
Suppleant:
Vakant