Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening


Styrelsen
Ordförande:
Mobil
072 - 245 41 50
Vice ordförande:
Mobil
070 - 304 38 12
Sekreterare:
Telefon
016 - 51 24 97
Kassör:
Mobil
070 - 954 11 73
Ledamot:
Mobil
070 - 546 41 26
Ledamot:
Telefon
0152 - 20178
Ledamot:
Telefon
016 - 916 48

Valberedning
Sammankallande:
Telefon
016 - 12 10 29
Ledamot:
Mobil
070 - 35 71 48
Suppleant:
Telefon
016 - 12 26 06

Revisorer
Sammankallande:
Telefon
016 - 940 03
Ordinarie:
Telefon
016 - 14 59 18
Suppleant:
Telefon
016 - 14 68 17
Suppleant:
Telefon
016 - 600 75