Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Föreningens ändamål


Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen

Därför:
 • Anordnar föreningen egna kurser och medverkar också vid av studieförbunden anordnade kurser.
 • Arrangerar vi träffar för medlemmar och allmänhet med intressanta föredragshållare.
 • Ger vi ut tidningen Anbudet fyra gånger per år till medlemmar och till andra föreningar över hela Sverige
 • Har vi egna "föreningslokaler" både i Eskilstuna och i Strängnäs med de hjälpmedel som våra medlemmar behöver för sin släktforskning
 • Ordnar vi resor till intressanta arkiv och platser
 • Bygger vi upp ett dataregister som på sikt ska innehålla de flesta uppgifter i kyrkböckerna inom föreningens område Lär mer här »
  Registervårdsgruppen registrerar Födda, Vigda och Döda i Eskilstuna kommun. Resultatet av det som hittills har registrerats finns på en CD-skiva som ges ut av föreningen. Utgåva nr 4 finns tillgänglig (länk till annan plats på hemsidan). Gruppen kompletterar successivt med mer material inkl. alla kyrkböcker som finns tillgängliga, dvs. för närvarande t.o.m. år 1942. En ny utgåva av skivan kommer så småningom
  Gruppen träffas varje måndag i föreningslokalen för att registrera kyrkböckerna. Dessutom finns det ett antal personer som sitter hemma och hjälper till med registreringen.
  Om du är intresserad av att hjälpa till så kontakta Christer Fredriksson tel. 016-14 02 46.
 • Vill vi engagera fler ungdomar att söka sina rötter och att skaffa sig information om sin egen bakgrund
 • Följer vi teknikutvecklingen för att underlätta för medlemmarna att använda all den nya teknik som är "på gång"
 • Försöker vi se till att bevara alla gamla kunskaper och metoder som är grunden för all släktforskning