Föreningens ändamål är att främja släktforskningens intressen

Därför:

  • Anordnar föreningen egna kurser och medverkar också vid av studieförbunden anordnade kurser.
  • Arrangerar vi träffar för medlemmar och allmänhet med intressanta föredragshållare.
  • Ger vi ut tidningen Anbudet fyra gånger per år till medlemmar och till andra föreningar över hela Sverige
  • Har vi egna ”föreningslokaler” både i Eskilstuna och i Strängnäs med de hjälpmedel som våra medlemmar behöver för sin släktforskning
  • Ordnar vi resor till intressanta arkiv och platser
  • Bygger vi upp ett dataregister som på sikt ska innehålla de flesta uppgifter i kyrkböckerna inom föreningens område Lär mer här »
  • Vill vi engagera fler ungdomar att söka sina rötter och att skaffa sig information om sin egen bakgrund
  • Följer vi teknikutvecklingen för att underlätta för medlemmarna att använda all den nya teknik som är ”på gång”
  • Försöker vi se till att bevara alla gamla kunskaper och metoder som är grunden för all släktforskning