Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening.

Medlem i:

Förteckning över kontaktpersoner


 • Aktiviteter Eskilstuna
  Vars uppgift är att planera och genomföra olika aktiviteter för föreningens medlemmar i Eskilstuna. Det kan vara föredrag, studiebesök, resor och temadagar
  Kontaktperson: Göran Olofsson
 • Aktiviteter Strängnäs
  Vars uppgift är att planera och genomföra olika aktiviteter för föreningens medlemmar i Strängnäs. Det kan vara föredrag, studiebesök, resor och temadagar
  Kontaktperson: Tina Höijer
 • Datagruppen Eskilstuna
  Har hand om föreningens datorer och program och håller allt i tiptop skick i Eskilstunalokalen.
  Kontaktperson: Vakant
 • Datagruppen Strängnäs
  Har hand om föreningens datorer och program och håller allt i tiptop skick i Strängnäslokalen.
  Kontaktperson: Lillemor Spoong
 • Eskilskällan (Eskilstuna Kommun)
  Kontaktperson: Oskar Nilsson
 • Gravvårdsinventeringen Eskilstuna
  Kontaktperson: Inger Lindgren
 • Gravvårdsinventeringen Strängnäs
  Kontaktperson: Christer Ståhl
 • Hemsidan
  Har hand om ett av föreningens ansikten utåt.
  Kontaktperson: Christer Svensson
 • Kurser Eskilstuna
  Har hand om föreningens kurser i Eskilstuna i samarbete med de olika studieförbunden.
  Kontaktperson: Richard Attered
 • Kurser Strängnäs
  Har hand om föreningens kurser i Strängnäs i samarbete med de olika studieförbunden.
  Kontaktperson: Kerstin Nilsson
 • Lokalen Eskilstuna
  Kontaktperson: Eje Lantz och Rolf Åberg
 • Lokalen Strängnäs
  Kontaktperson: Hans Liljenstolpe
 • Redaktör Anbudet
  Ser till att vår tidning Anbudet fylls med intressant innehåll, utkommer 4 ggr årligen och distribueras till föreningens alla medlemmar.
  Kontaktperson: Sven Kullman
 • Registervårdsgruppen
  Skriver av kyrkböcker med födda, vigda och döda i alla socknar inom Eskilstuna kommun och framställer en sökbar CD-skiva.
  Kontaktperson: Vakant