Släktforskningskurser genom Studiefrämjandet Strängnäs våren 2020

ESSF:s lokal Källgatan 3B

Måndag 13:00-16:00 Påbyggnadskurs Kerstin Nilsson/Inggärd Jensen Start 2 mars 6ggr

Måndag 18:00-21:00 Grundkurs Christer Ståhl/Tina Höijer Start 2 mars 6ggr

Onsdag 13:00–16:00 Fortsättningskurs Läsa gammal handskrift Tomas Larsson/Inggärd Jensen 
Start 26 februari 6 ggr

Torsdag 13:00–16:00 Grundkurs Lasse Pettersson/Ulla Qvarnström Start 27 februari 6ggr

Söndag 13:00–17:00 Introduktionsdag Kerstin Nilsson/Ulla Qvarnström  9 februari (endast en dag)

Anmälningsformulär för Strängnäs

 

Släktforskningskurser genom Medborgarskolan Eskilstuna våren 2020

ESSF:s lokal J A Selanders gata 1

Släktforskning grundkurs: Vänder sig till dig som nybörjare för att få de rätta grunderna för en givande forskning. Datorvana behövs. Kursavgift: 1270 kr

Kursen startar när den är fulltecknad!

Måndag 17:30-20:30 Grundkurs Richard Attered/Gunilla Eriksson 6 ggr 

Onsdag 10:00-13:00 Grundkurs Richard Attered/Gunilla Eriksson 6 ggr

Anmälningsformulär för Eskilstuna

♦ ♦ ♦

Föreningen ordnar följande kurser i samarbete med studieförbund.

Kurser genomförs både på dagtid och kvällstid beroende på anmält intresse samt dels i Eskilstuna och dels i Strängnäs.

Släktforskning grundkurs: Vänder sig till dig som nybörjare för att få de rätta
grunderna för en givande forskning. Datorvana behövs.

Släktforskning fortsättning: Fortsättning på grundkursen, där olika ämnesområden gås igenom. Ex. Emigrantforskning, soldatforskning, forskning i Stockholm m.m.

Släktforskning påbyggnad: Att bygga på forskningen från kyrkoarkiven med mer
”kött på benen”. Vi arbetar med övningsuppgifter och ger också tid för stöd och hjälp i egen forskning.

Disgen 2018: Lär hur du kommer igång med att använda Disgen 2018.

♦ ♦ ♦

Är du intresserad av att deltaga i någon av studiecirklarna?
Anmäl dig via vårt webbformulär: (Vi vidarebefordrar till studieförbund) eller anmäl dig direkt till något av studieförbunden på deras hemsida.

Eskilstuna

Medborgarskolan e-post camilla.pettersson@medborgarskolan.se  telefon 010-15 75 002

Strängnäs:

Studiefrämjandet Lucas Falk, e-post lucas.falk@studieframjandet.se telefon 0152-65 05 56

Om du är intresserad av att vi arrangerar en cirkel i något annat ämne, ta kontakt med någon i styrelsen
så ska vi se om vi kan ordna detta.