Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
(ISBN/ISSN 9929522492)

Ansvarig utgivare: Kjell Ivarsson Tel 016-12 35 91
Redaktör: Sven Kullman Tel 076-103 96 29
Teknisk redaktör: Håkan Olle Larsson Tel 016-35 00 35

Anbudet är föreningens informationsblad med fyra utgivningar per år. Tidningen går ut i ca 600 exemplar. Eftertryck och citat får gärna göras ur Anbudet under förutsättning att källor och författare anges.

Vill du ha tidningen digitalt istället för på papper? Det gör du genom att anmäla detta till essf.admin@telia.com

Manus och utgivningsdagar 2019:

Tidnings nr    Manusstop     Utgivningsdag
Nr 1                 25 jan               1 mars
Nr 2                 26 apr             31 maj
Nr 3                   6 sep            11 okt
Nr 4                   1 nov              6 dec

Totalt 4 nummer/år

Anbudet arkiv
Föreningen har nu ett digitalt arkiv med utgivna nummer av Anbudet. De finns som PDF-filer som du kan ladda ned på din dator och läsa. Klicka på menyn och välj ”Arkiv Anbudet”.

Trevlig läsning!