Informationsblad för Eskilstuna-Strängnäs Släktforskarförening
(ISBN/ISSN 9929522492)

Ansvarig utgivare: Hans Rosén Tel 070-119 15 90
Redaktör: vakant
Teknisk redaktör: Håkan Olle Larsson Tel 016-35 00 35

Anbudet är föreningens informationsblad med fyra utgivningar per år. Tidningen går ut i ca 600 exemplar. Eftertryck och citat får gärna göras ur Anbudet under förutsättning att källor och författare anges.

Vill du ha tidningen digitalt istället för på papper? Det gör du genom att anmäla detta till essf.admin@telia.com

Manus och utgivningsdagar 2020:

Tidnings nr    Manusstop     Utgivningsdag
Nr 1                 27 jan               28 feb
Nr 2                24 apr               29 maj
Nr 3                04 sep              09 okt
Nr 4                20 okt               04 dec

Totalt 4 nummer/år

Anbudet arkiv
Föreningen har nu ett digitalt arkiv med utgivna nummer av Anbudet. De finns som PDF-filer som du kan ladda ned på din dator och läsa. Klicka på menyn och välj ”Arkiv Anbudet”.

Trevlig läsning!