Årsmötet

ESSF har haft sitt årsmöte den 16 mars på Seniorcentrum i Eskilstuna.

På plats denna lördag var ett drygt 50-tal medlemmar, som innan årsmötet började fick lyssna på ett föredrag med Eva Wassén Eriksson. Hon pratade om ”Släktspår – hur fläta samman släktforskning?”. Ett intressant föredrag, och hon avtackades av Göran Olofsson med blomstercheckar.

Efter föredraget bjöds det på kaffe och bröd innan årsmötets började.

Årsmötet genomfördes enligt utsänd dagordning av mötesordförande Mats Adolfsson. Till styrelsen omvaldes Kjell Ivarsson (ordförande), Christer Ståhl (kassör) samt Hans Liljenstolpe (ledamot). Nyval av Mats Adolfsson (ledamot). Övriga ledamöter i styrelsen är HåkanOlle Larsson (sekreterare), Eskil Ward (ledamot, och Gun Sundberg (ledamot).

Innan avslutning utdelades blomstercheckar till avgående ledamöterna samt de medlemmar som fixat med kaffet m m.

HåkanOlle