Efterlysning

I Husby Rekarne  Husförhörslängd 1856-1860 sid 61 finns min morfarsfarfarsfar son Olof Ersson torpare vid Vadbro i Husby Rekarne..
Han dör 1859-04-05 Orsak Olyckshändelse. Kör ihjäl sig på Wvilsta gärde.
Så nu frågar jag finns det skrivet någonstans om vad det var som hände.

Britt-Marie Emanuelsson

Lämna ett svar