Fakta om Norra Södermanlands järnväg

NrSlJ Norra Södermanlands järnväg

Järnvägen bestod av den 94,3 km. långa huvudlinjen Mälarbadens hamn – Eskilstuna – Södertälje södra med bibanor Eskilstuna södra – Eskilstuna norra, 2 km., Åkers styckebruk – Strängnäs 14,9 km och Läggesta – Mariefred, 3,2 km.

Från Eskilstuna centralstation gick järnvägen på en 111 m. lång bro över Eskilstunaån till Eskilstuna Södra station, varifrån den 2 km. långa sidolinjen till Eskilstuna Norra station utgick. Där järnvägens reparationsverkstad med lokomotivstallar var förlagda. I dagens kvarter Nyckelharpan.

30 september 1895 invigdes banan med pompa och ståt av kung Oscar II. Sträckan är då Nybybruk – Saltskog. 1899 invigs hela sträckan Mälarbaden – Saltskog. 1922 invigs Södertälje Södra och NrSlJ får anslutning dit.

Eskilstuna Södra var föreningspunkt mellan NrSlJ huvudlinje och bispåret till Eskilstuna Norra. I samband med SJ övertagande av NrSlJ 1 juli 1931 lades persontrafiken ned mellan Eskilstuna Södra och Eskilstuna Norra.

Den användes från slutet av 1800-talet till 1979. 1931 lades persontrafiken ned men godstrafiken fortsatte ända till slutet. Rälsen revs upp 1983 men sträckningen finns kvar än idag.

Banan byggs och invigs

11 november 1891 antogs Carl Jehander till entreprenör för själva järnvägsbygget. Anbudet var på 1 560 000 kronor. Som överingenjör anlitades majoren i Väg- och vatten-byggnadskåren G Lindeqvist. Strax efteråt startade bygget av banan.

   Vid Södertälje ändrades banans sträckning så att den anslöt till Statens Järnvägars station Saltskog. I överenskommelsen med SJ ingick även rätt för NrSlJ att trafikera SJ-spåret mellan Saltskog och Södertälje.

1895 den 26 september avsynades och godkändes järnvägen i sin helhet och den 30 september invigdes banan med pompa och ståt av kung Oscar II.

Den 1 oktober öppnades banan officiellt för allmän gods- och persontrafik.

Förlängning till Mälarbadens hamn

På bolagsstämman 18 juni 1898 beslöts att förlänga järnvägen från Nybybruk till Mälarbaden och Mälarbadens hamn.

   Kostnaden var beräknad till 60 000 kronor. Koncession söktes och den beviljades 26 maj 1899. Banbygget gick fort och bandelen Nybybruk – Mälarbaden, 3 kilometer, öppnades för allmän trafik 1 juni 1899. Den återstående kilometern till Mälarbadens hamn öppnades för allmän trafik 9 oktober 1900.

   Därmed var den 121,7 kilometer långa järnvägen färdigbygd.

Lokstall och verkstäder

   Vid Eskilstuna norra byggdes 1895 ett rundstall med 6 platser. En kolgård och en 12 meters vändskiva fanns i anslutning till stallet. Anläggningen var även järnvägens reparationsverkstad.

Eskilstuna Södra station

Stationen var föreningspunkt mellan NrSlJ huvudlinje och bispåret till Eskilstuna Norra.

NrSlJ förstatligas

Man vädjade till staten att järnvägen skulle förstatligas. Efter ett riksdagsbeslut 1931 övertogs NrSlJ av staten. Staten betalade 1 601 869 kr och 44 öre och järnvägen överfördes till SJ 1 juli 1931 och inlemmades i SJ organisation.

Elektrifiering

Under 1936 elektrifierades järnvägen.

Den elektriska driften togs i bruk 20 november 1936 på sträckorna Södertälje C – Eskilstuna C, Åkers Styckebruk – Strängnäs samt Läggesta – Mariefred.

Persontrafiken läggs ner

I samband med SJ övertagande 1 juli 1931 lades persontrafiken ned mellan Eskilstuna S och Eskilstuna N. Trafiken hade då varit oannonserad sedan 1927.

  1 januari 1933 lades persontrafiken ned på sträckan Eskilstuna C – Nybybruk. Vid samma tidpunkt lades all trafik ned på sträckan Nybybruk och Mälarbadens hamn.

 3 oktober 1983 lades persontrafiken ned mellan Åkers Styckebruk och Strängnäs.

   För att bereda plats åt byggandet av Svealandsbanan lades persontrafiken ned 9 januari 1994 på sträcken Södertälje S och Åkers Styckebruk.

Godstrafiken läggs ner

1979 lades godstrafiken ned mellan Eskilstuna S och Eskilstuna C

15 augusti 1991  lades godstrafiken ned mellan Åkers Styckebruk och Strängnäs.

Upprivningar

1934 revs linjen upp mellan Nybybruk och Mälarbadens hamn.

1983 revs spåren upp mellan Eskilstuna N – Eskilstuna S.

För att ge plats åt Svealandsbanan revs 1993 spåren mellan Grundbro och Strängnäs

Av samma anledning revs spåren1994 mellan Almnäs och Ryssjöbrink.

Källa : Rolf Sten

Lämna ett svar