Inbetalning av årsavgift 2019

Det börjar närma sig ett nytt år och därmed är det dags att betala 2019 års medlemsavgift. Sista dagen för inbetalning är 31 januari 2019

Du/Ni får inget inbetalningskort separat hemskickat.
Inbetalningskort finns på sista sidan i Anbudet 2018 nr 4 (denna tidning).

För de som behöver inbetalningskort, går det bra att klippa ut det från tidningen, då tryckeriet har godkännande för att trycka inbetalningskort.

Avgiften för 2019 är enligt beslut på höstmötet:
Fullbetalande medlem 250 kronor
Familjemedlem 150 kronor
Ungdom (upp till 23 år) 50 kronor
Inbetalning sker till bankgiro 805-3431 eller Swish 123 667 63 32.
Ange att det avser årsavgift 2019. Om du betalar in för någon annan ange det vilket underlättar för kassören att hålla koll på vilka som betalt.

Styrelsen