Intensivkurs släktforskning

Kursen vänder sig till nybörjare och ger grunderna för att forska i kyrkoarkiven och att efter kursen kunna söka sina rötter på egen hand. Teori men även tid att börja forska på egna anor.

Förkunskaper: Datorvana

Tid: 3 + 3 dagar med mellanliggande helg, 3 timmar varje gång

Start: Onsdag den 26 juni kl 13.00 – 16.00

Därefter torsdag – fredag 27 – 28 juni och måndag – onsdag 1 – 3 juli.

Kl. 13.00 – 16.00 varje gång om inte annan tid överenskoms med kursdeltagarna.

Plats: Släktforskarlokalen, Källgatan 3 B, Strängnäs

Ledare: Christer Ståhl

Kostnad: 795 kr