Kontaktpersoner

 • Aktiviteter Eskilstuna Vars uppgift är att planera och genomföra olika aktiviteter för föreningens medlemmar i Eskilstuna. Det kan vara föredrag, studiebesök, resor och temadagar Kontaktperson: Göran Olofsson
 • Aktiviteter Strängnäs Vars uppgift är att planera och genomföra olika aktiviteter för föreningens medlemmar i Strängnäs. Det kan vara föredrag, studiebesök, resor och temadagar Kontaktperson: Christer Ståhl
 • Datagruppen Eskilstuna Har hand om föreningens datorer och program och håller allt i tiptop skick i Eskilstunalokalen. Kontaktperson: Vakant
 • Datagruppen Strängnäs Har hand om föreningens datorer och program och håller allt i tiptop skick i Strängnäslokalen. Kontaktperson: Lillemor Spoong
 • Eskilskällan (Eskilstuna Kommun) Kontaktperson: Oskar Nilsson
 • Gravvårdsinventeringen Eskilstuna Kontaktperson: Inger Lindgren
 • Gravvårdsinventeringen Strängnäs Kontaktperson: Christer Ståhl
 • Hemsidan Har hand om ett av föreningens ansikten utåt. Kontaktperson: Christer Svensson
 • Kurser Eskilstuna Har hand om föreningens kurser i Eskilstuna i samarbete med de olika studieförbunden. Kontaktperson: Richard Attered
 • Kurser Strängnäs Har hand om föreningens kurser i Strängnäs i samarbete med de olika studieförbunden. Kontaktperson: Kerstin Nilsson
 • Lokalen Eskilstuna Kontaktperson: Eje Lantz och Rolf Åberg
 • Lokalen Strängnäs Kontaktperson: Hans Liljenstolpe
 • Redaktör Anbudet Ser till att vår tidning Anbudet fylls med intressant innehåll, utkommer 4 ggr årligen och distribueras till föreningens alla medlemmar. Kontaktperson: Sven Kullman
 • Registervårdsgruppen Skriver av kyrkböcker med födda, vigda och döda i alla socknar inom Eskilstuna kommun och framställer en sökbar CD-skiva. Kontaktperson: Vakant