Så hanterar föreningen GDPR

Så hanterar föreningen personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

Personuppgift – Namn, postadress, mail-adress, telefonnummer, födelseår, datum för inbetald medlemsavgift, typ av medlemskap (huvudmedlem, familjemedlem och ungdomsmedlem). Dessa uppgifter finns i vårt medlemsregister.

Medlemskap söks genom att fylla i ansökan på föreningens hemsida, separat blankett i våra lokaler eller via mail till föreningen. Därmed ges samtycke att föreningen får hantera lämnade personuppgifter.

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring föreningens verksamhet och bl.a. för att distribuera föreningens medlemstidning.

Föreningen spar uppgifterna så länge du är medlem och därefter så länge vi kan vara rapporteringsskyldiga i något fall.

De personuppgifter som lämnas vid anmälan till kurs/studiecirkel via vår hemsida, skickas vidare till det studieförbund som administrerar kursen/studiecirkel.

Föreningen lämnar inte ut personuppgifter utan att ha ett uttryckligt samtycke, dock kan vi komma att dela uppgifterna med vårt riksförbund, försäkringsbolag och anslagsgivande myndigheter.

Personuppgiftsansvarig är Eskilstuna Strängnäs släktforskarförening