Samordnare i grupper/aktiviteter 2019

Styrelsen har sammanställt en lista på samordnare för föreningens olika grupper/aktiviteter samt vem som är kontaktperson i styrelsen


Samordnare i olika grupper/aktiviteter 2019
Grupp/aktivitet Samordnare Kontaktperson styrelsen
Aktiviteter Eskilstuna Göran Olofsson Hans Liljenstolpe
Aktiviteter Strängnäs Tina Höijer Hans Liljenstolpe
Anbudet Sven Kullman HåkanOlle Larsson
Datagruppen Eskilstuna Christer Fredriksson Eskil Ward
Datagruppen Strängnäs Lillemor Spoong Eskil Ward
Eskilskällan Oskar Nilsson Mats Adolfsson (Adde)
Gravstensgruppen Eskilstuna Inger Lindgren Christer Ståhl
Gravstensgruppen Strängnäs Christer Ståhl Christer Ståhl
Hemsidan HåkanOlle Larsson HåkanOlle Larsson
Kurser Eskilstuna Richard Attered Gun Sundberg
Kurser Strängnäs Kerstin Nilsson Gun Sundberg
Lokalen Eskilstuna Eje Latz/Rolf Åberg Hans Liljenstolpe
Lokalen Strängnäs Hans Liljenstolpe Hans Liljenstolpe
Registervårdsgruppen Christer Fredriksson Kjell Ivarsson