En hemsida om släkter och gårdar

Vi har fått tips om en hemsida som heter slakterochgardar.se. Är man intresserad av släkter och gårder i Strängnäs och Torshälla kan denna sida. vara intressant.

Ägare till hemsidan är Per Sundin som skriver så här:

Riksbyggaren Gustav Vasa upptäckte ett sätt att främja tillväxten av städer i Mellansverige. Det fanns stora möjligheter att bedriva fiske längs Norrlandskusten som inte utnyttjades optimalt och menade att detta kunde användas av borgare i städerna i Mälaren och norrut och gav dessa privilegier att fiska utanför en (cirka!) 100 m-gräns. Huruvida detta gjorde att de som då fiskade där helt enkelt flyttade till dessa städer vet jag inte, men det finns tidiga belägg för att borgare från dessa städer befann sig i ”våra” trakter under åtminstone 1600-talet. Och tidigt kan namn också se att både män och kvinnor från främst Ångermanlandskusten, från Häggdånger till Nordmaling (även Tynderö och Njurunda), flyttade till främst Gävle, Norrtälje, Södertälje, Strängnäs, Torshälla, Köping, Västerås och Enköping. Om man läser domböcker från Nordingrå kan man t.ex. se på hösttinget 1629:
Unne Erichsson i Öön hafuer emot forbudh dragit av landet i förledne höst, söråth, skall tagas utav hans Eegodelller
penning sach 40 mk
Märit Nilsdr i Ulfwik hafuer emot forbudh dragit af landet i forledne hööst, till Norrtällge skall tagas af hennes Egodellar
penning sack – 40 mk
Jonn Pedersson i Skiälandh hafuer emot forbudh dragit av landet nu i förledne hööst till Söder Tällge. Skall tagas utav hans Eegodelller
penning sack 40 mk
Johan Pedersson i Orstadh hafuer dragit aff landet emot forbudh, med hustru och barna och Lagit sigh fast i Strängnäs, och han war förbuden inför lagh och rätt(?) at han ingaledes skulle draga af Landet, för ähn han hafuer giordt sina rätigheter, med utlagor samt Knechten som der utaf hemmanet bör utgå, skall tagas utaf hans hemman, eller hans Eegodellar
penning sack 40 mk……

1635 vt
En gift borgare från Norrtälje, Oloff Pärsson, barnfödder i Docksta, Wibyggerådh, tagit en knecktänka Märit Nilsdr i Hyntiern med sig i båten till Norrtälje, Blev med barn. Han rymde.

Om man har rötter i Torshälla eller Strängnäs kanske man är ättling till ångermanlänningar. Har samlat referenser i Nordingrå till Strängnäs och hittat 15, till Torshälla 13.