Utflykt till Rinkesta och Granhult i Ärla 3 och 4 maj kl 13.30-15.30

Hällarens Veteranjordbruk har samlat en massa äldre redskap, maskiner och kuriosa som vi nu fått möjlighet att visa upp i Rinkesta och Granhullt.

Magasinet i Rinkesta innehåller bl.a. häst- och handredskap från slutet av 1800-talet och framåt samt verktyg, gamla motorsågar och övriga skogsredskap.

Manskapsbyggnaden i Granhult har i nederplanet inretts som att någon skulle bo där på 1940-50- talen. Övervåningen innehåller utställningar av olika slag bl.a. radioapparater, skomakarhörna, leksaker, porslin mm.På gårdsplanen finns ett antal veterantraktorer och i logen bl.a. tröskverk.

Medlemmarna i Hällarens veteranjordbruk vill med denna samling visa och skildra minnena av människors liv och verksamhet under en tidsepok då mekaniseringen av det svenska jordbruket var i sin linda. För att hålla detta kulturarv levande bedrivs ett mindre veteranjordbruk där de gamla gamla traktorerna och redskapen används.Arbetet med att renovera gamla saker pågår hela tiden och vi hoppas att inom en snar framtid kunna utöka utställningen med ännu större ytor.”

Föranmälan behövs då max 25 personer per tillfälle kan tas emot. Samåkning är lämpligt. Fika finns på plats.

Mejl eller SMS till Mia Brunell (i aktivitetsgruppen) brunellmia@gmail.com tel 0707 26 96 33